blog details banner

Sự kiện ra mắt: Akamai Worldtour in Hanoi

Quang Minh To

Quang Minh To

2023-11-20 11:25:31532 likes11 comments0 shares

Sự kiện Akamai Worldtour 2023 tại Hà Nội đã diễn ra một cách thành công, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng kỹ thuật và doanh nghiệp. Năm nay, sự kiện tập trung chủ yếu vào giới thiệu về Cloud Computing, đặc biệt là với sản phẩm nổi bật là Cloud lưu trữ.