Ảnh Văn phòng điện tử (E-Office)

Phần mềm văn phòng điện tử là gì?

Văn phòng điện tử, hay E-Office là một thuật ngữ được đặt ra để chỉ việc sử dụng ngày càng nhiều công nghệ thông tin dựa trên máy tính cho công việc văn phòng. Đó là một từ thông dụng tiếp thị phổ biến trong thời đại đó, nhưng không còn được sử dụng rộng rãi nữa vì tất cả các văn phòng hiện đại đều là văn phòng điện tử. Mục tiêu chung của việc áp dụng văn phòng điện tử là loại bỏ giấy tờ và chuyển đổi hầu hết hoặc tất cả các giao tiếp văn phòng sang dạng điện tử. Sự ra đời của văn phòng điện tử đã cải thiện độ chính xác và hiệu quả của các tổ chức và do đó cải thiện mức độ dịch vụ của họ, đồng thời giảm chi phí về mặt lý thuyết và giảm đáng kể mức tiêu thụ giấy.

Star Rating
Văn phòng điện tử (E-Office)
grid view
list view

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Tra cứu thông tin nhà cung cấp và tìm kiếm giải pháp tốt nhất dành cho bạn

!