Ảnh Quản trị công việc

Phần mềm quản trị công việc là gì?

Phần mềm quản trị công việc hỗ trợ người dùng và nhóm quản lý các tác vụ cá nhân và tổ chức quy trình làm việc hàng ngày của người dùng. Các sản phẩm quản trị công việc thực hiện được điều này bằng cách tạo danh sách việc cần làm cho biết ngày bắt đầu và ngày kết thúc, phác thảo các thành phần cho các nhiệm vụ lớn hơn, phân loại nhiệm vụ và tách các nhiệm vụ riêng lẻ. Các cá nhân thường sử dụng phần mềm quản lý nhiệm vụ để theo dõi tiến độ của họ tách biệt với các mục tiêu của nhóm và dự án lớn. Các sản phẩm này có thể được sử dụng trong hầu hết mọi ngành công nghiệp yêu cầu các cá nhân theo dõi công việc hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng của họ. Người dùng thường có khả năng tạo, cập nhật và chỉnh sửa các tác vụ được giao cho họ. Quản trị viên sử dụng loại phần mềm này để phân công nhiệm vụ và theo dõi tiến độ. Phần mềm quản trị công việc có liên quan chặt chẽ với phần mềm quản lý dự án nhưng khác nhau về quy mô và phạm vi. Phần mềm quản lý dự án cho phép người dùng quản lý một nhóm cá nhân, cân bằng các dự án và phân tích năng suất. Phần mềm quản trị công việc chỉ đơn giản là phác thảo các nỗ lực cá nhân, chia nhỏ các thành phần trong dự án, xác định ngày đến hạn và cho phép tự quản lý. Để đủ điều kiện đưa vào danh mục Quản trị công việc, sản phẩm phải:

  • Tạo các nhiệm vụ cá nhân và giao chúng cho nhân viên dựa trên vai trò của họ
  • Quản lý sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nhiệm vụ dựa trên các quy tắc được xác định trước
  • Tạo ngày bắt đầu và ngày kết thúc, có thể được điều chỉnh thủ công hoặc tự động
  • Cho phép nhân viên quản lý nhiệm vụ của họ và báo cáo về tiến độ của họ
  • Chỉnh sửa các trạng thái hoạt động công việc như mở, đóng, đang chờ xử lý hoặc tạm dừng
  • Tập trung vào các nhiệm vụ đơn lẻ và sự cộng tác, không phải toàn bộ dự án
Star Rating
Quản trị công việc
grid view
list view

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Tra cứu thông tin nhà cung cấp và tìm kiếm giải pháp tốt nhất dành cho bạn

!