Ảnh Quản lý dự án

Phần mềm Quản lý dự án là gì? Phần mềm quản lý dự án hỗ trợ nhân viên, quản trị viên và nhóm quản lý các mục tiêu của nhóm, các dự án dài hạn và điều phối các nhiệm vụ cá nhân. Phần mềm quản lý dự án thực hiện vai trò của mình thông qua một loạt các công cụ để quản lý khối lượng công việc, giám sát năng suất và phân bổ nguồn lực. Chức năng chính của các phần mềm quản lý dự án là điều phối các công việc trong dự án. Người dùng sử dụng phần mềm để theo dõi nhiều dự án, theo dõi tiến trình của một nhóm hoặc cá nhân và phân tích năng suất của nhóm. Các phần mềm này có thể được sử dụng trong hầu hết mọi ngành công nghiệp yêu cầu các cá nhân tổ chức các dự án, nhiệm vụ trong các dự án và mục tiêu cho các dự án hàng tuần, hàng tháng hoặc hàng năm. Người dùng thường có khả năng chia nhỏ các dự án thành các nhiệm vụ riêng lẻ, tạo các mốc thời gian hoàn thành dự án, phân tích năng suất và giao tiếp với các thành viên khác trong nhóm. Phần mềm quản lý dự án có quan hệ mật thiết với phần mềm quản lý công việc nhưng khác nhau về quy mô và phạm vi. Phần mềm quản lý dự án cho phép người dùng quản lý một nhóm cá nhân, cân bằng các dự án và tính hiệu quả của tài liệu; phần mềm quản lý công việc chỉ đơn giản là phác thảo nhiệm vụ cá nhân, chia nhỏ các thành phần trong dự án, xác định ngày đến hạn và cho phép tự quản lý. Để quản lý một số lượng lớn các dự án có đặc điểm tương tự, các công ty nên sử dụng phần mềm quản lý dự án và danh mục đầu tư. Để đủ điều kiện đưa vào danh mục Quản lý dự án, một sản phẩm phải:

  • Tạo kế hoạch dự án và cấu trúc phân tích công việc (WBS) dựa trên phạm vi
  • Xác định, quản lý và phân bổ tài nguyên dựa trên nhu cầu và tính sẵn có
  • Tạo ngân sách dự án và so sánh với chi phí và chi phí thực tế.
  • Hỗ trợ nhiều phương pháp quản lý dự án khác nhau
  • Cung cấp các mẫu dự án có thể được sửa đổi hoặc kết hợp để tạo các dự án mới
  • Quản lý sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nhiệm vụ và tác động của chúng đối với thời hạn
  • Tự động tạo một đường dẫn quan trọng và cập nhật nó khi dự án thay đổi
  • Cho phép người dùng cập nhật hàng loạt các tác vụ mà không thay đổi sự phụ thuộc lẫn nhau
  • Bao gồm nhiều chế độ xem dự án như chế độ xem lịch hoặc chế độ xem khách hàng
  • Theo dõi tiến độ dự án, sử dụng tài nguyên và năng suất của người dùng
Star Rating
Quản lý dự án
grid view
list view

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Tra cứu thông tin nhà cung cấp và tìm kiếm giải pháp tốt nhất dành cho bạn

!