Ảnh Phát triển phần mềm

Danh mục Phát triển phần mềm bao gồm các giải pháp: Quản lý mã nguồn, Trình biên tập mã nguồn, Theo dõi lỗi (Bug Tracking), Kiểm thử tự động (Test Automation), Quản trị dự án phần mềm.

  • Quản lý mã nguồn: Phần mềm quản lý mã nguồn giúp bạn có thể làm việc hiệu quả trên các dự án phát triển phần mềm thông qua việc chỉnh sửa mã cộng tác, theo dõi thay đổi và quản lý thay đổi.
  • Trình biên tập mã nguồn: Phần mềm Trình biên tập mã nguồn được các lập trình viên và nhà phát triển sử dụng để thao tác mã nguồn, chỉnh sửa tệp cấu hình và tài liệu. Các trình soạn thảo lập trình được thu nhỏ so với chức năng đầy đủ của một môi trường phát triển tích hợp (Intergrated Development Environment), nhưng có thể có các plugins để phát triển các tính năng gần như tương tự.
  • Theo dõi lỗi (Bug Tracking): Phần mềm theo dõi lỗi, hoặc phần mềm theo dõi sự cố, được sử dụng bởi nhóm đảm bảo chất lượng (QA) và phát triển phần mềm để báo cáo lỗi và sự cố phần mềm. Phần mềm theo dõi lỗi cung cấp kho lưu trữ giải thích cách và tần số các lỗi lặp lại, đồng thời cho phép doanh nghiệp phân tách, ưu tiên, sắp xếp và cung cấp thông tin liên lạc về các lỗi khác nhau trên nhiều dự án hoặc ứng dụng.
  • Kiểm thử tự động (Test Automation): Phần mềm tự động hóa kiểm tra và rà soát việc thực hiện các bài kiểm tra phần mềm. Nó đơn giản hóa quy trình kiểm thử cho các kỹ sư phần mềm bằng cách sử dụng tập hợp các tập lệnh tối thiểu, đồng thời tiết kiệm thời gian và tiền bạc.
  • Quản trị dự án phần mềm: (đang cập nhật)  
Star Rating
Phát triển phần mềm
grid view
list view

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Tra cứu thông tin nhà cung cấp và tìm kiếm giải pháp tốt nhất dành cho bạn

!