Ảnh Nhân sự, tính lương, tuyển dụng

Danh mục Nhân sự, tính lương, tuyển dụng hỗ trợ doanh nghiệp trong việc quản lý nhân viên, đào tạo và phát triển, quản lý hiệu suất cũng như tuyển dụng và tiếp nhận nhân viên mới. Danh mục bao gồm các giải pháp: Quản trị nguồn nhân lực (HRM), Tính lương (Payroll), Tuyển dụng (Recruitment), Chấm công (Timesheet), Quản lý đào tạo (LMS).

  • Quản trị nguồn nhân lực (HRM): Phần mềm quản trị nguồn nhân lực (HRM) là nền tảng nhân sự cung cấp các chức năng trên nhiều danh mục phần mềm nhân sự. Phần mềm quản trị nguồn nhân lực được sử dụng để quản lý tất cả thông tin nguồn nhân lực trong một hệ thống tích hợp, mô-đun.
  • Tính lương (Payroll): Phần mềm quản lý lương cho phép các công ty quản lý, sắp xếp quy trình tính lương và đảm bảo nhân viên được trả lương kịp thời và chính xác. Phần mềm này cũng tính toán tiền lương, thuế và các khoản khấu trừ trước và sau thuế, cùng với việc giúp các tổ chức tuân thủ các yêu cầu khác nhau về thuế và các yêu cầu về an sinh xã hội.
  • Tuyển dụng (Recruitment): Phần mềm tuyển dụng bao gồm các công cụ hỗ trợ doanh nghiệp quản lý tất cả các giai đoạn của quá trình tuyển dụng nhân viên, từ tìm nguồn ứng viên ban đầu đến tuyển người cuối cùng. Các nền tảng này tự động hóa nhiều nhiệm vụ liên quan đến việc tuyển dụng, bao gồm phân phối các tin tuyển dụng, tuyển dụng trên mạng xã hội, quản lý hồ sơ và theo dõi trạng thái của đơn đăng ký.
  • Chấm công (Timesheet): Phần mềm chấm công là phần mềm có khả năng thu thập, theo dõi các thông tin giờ giấc ra vào công ty, làm thêm giờ, việc đi muộn về sớm của từng nhân viên để có thể hoàn thiện quy trình tính lương, đánh giá nhân sự của doanh nghiệp.
  • Quản lý đào tạo (LMS): (đang cập nhật)
Star Rating
Nhân sự, tính lương, tuyển dụng
grid view
list view

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Tra cứu thông tin nhà cung cấp và tìm kiếm giải pháp tốt nhất dành cho bạn

!