Ảnh Kế toán, tài chính, tài sản

 

Danh mục Kế toán, tài chính, tài sản hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình hợp lý hóa và tự động hóa các quy trình quản lý tài chính, các vấn đề liên quan đến kế toán, tài sản. Các giải pháp được liệt kê vào danh mục này bao gồm: Kế toán, Quản lý chi phí, Quản lý tài sản, Quản trị ngân sách, Khai báo thuế online, Hóa đơn điện tử, Hợp đồng điện tử.

  • Kế toán: Phần mềm kế toán giúp doanh nghiệp hợp lý hóa và tự động hóa các quy trình quản lý tài chính, đảm bảo ghi chép chính xác và tăng hiệu quả hoạt động thông qua các quy trình lặp lại như lập hóa đơn và đối chiếu.
  • Quản lý chi phí: Phần mềm quản lý chi phí đơn giản hóa và tự động hóa mục nhập chi phí của doanh nghiệp; cho phép quản trị viên theo dõi việc sử dụng các nguồn tài chính kinh doanh của nhân viên. Phần mềm quản lý chi phí phân tích chi phí tổng thể, xác định các cơ hội tiết kiệm chi phí và kiểm soát chi tiêu quá mức; thường được tích hợp với phần mềm theo dõi thời gian, phần mềm quản lý du lịch, phần mềm tính lương, phần mềm kế toán hoặc phần mềm quản lý nhân công.
  • Quản lý tài sản: Phần mềm quản lý tài sản (SAM) được sử dụng để lập tài liệu và quản lý các giấy phép phần mềm được sử dụng bởi một doanh nghiệp. Các công ty sử dụng phần mềm SAM vì nhiều lý do khác nhau, bao gồm theo dõi chi phí, quản lý hợp đồng và tuân thủ cũng như các giải pháp quản lý giấy phép, biến chúng thành công cụ chính cho các nhà quản lý tài sản nội bộ và quyền truy cập của người dùng.
  • Quản trị ngân sách: Các công ty sử dụng phần mềm dự báo và lập ngân sách để hoạch định các nguồn tài chính cần thiết để hỗ trợ các hoạt động kinh doanh của họ trong tương lai. Loại phần mềm này giúp các công ty ước tính doanh thu và chi phí trong tương lai trên nhiều phòng ban hoặc đơn vị kinh doanh.
  • Khai báo thuế online: Phần mềm Kê khai thuế cho phép doanh nghiệp hợp lý hóa quy trình khai thuế. Kế toán viên trong một tổ chức có thể sử dụng các giải pháp này để tính thuế cho các giao dịch trong toàn công ty, nộp tờ khai điện tử và lưu trữ các biểu mẫu liên quan đến thuế cho cả nhân viên và chính công ty.
  • Hóa đơn điện tử: Hóa đơn điện tử có một vài tên gọi khác, bao gồm cả lập hóa đơn điện tử và hóa đơn kỹ thuật số. Đây là quá trình thanh toán cho khách hàng của bạn bằng kỹ thuật số hoặc thông qua Internet, thay vì trực tiếp hoặc qua thư.
  • Hợp đồng điện tử: Phần mềm hợp đồng điện tử giúp tự động hóa việc tạo, theo dõi và giám sát các hợp đồng. Nhân viên bán hàng hoặc kế toán, những người có liên quan đến khía cạnh thương lượng của hợp đồng có nhiệm vụ xác định các điều khoản và thỏa thuận mức dịch vụ, sửa đổi thỏa thuận và thực hiện hợp đồng. Bộ phận pháp lý của cả hai bên tham gia vào quá trình ký kết hợp đồng để đảm bảo tuân thủ luật pháp và quy định cũng như nội quy công ty.
Star Rating
Kế toán, tài chính, tài sản
grid view
list view

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Tra cứu thông tin nhà cung cấp và tìm kiếm giải pháp tốt nhất dành cho bạn

!