Ảnh Hạ tầng công nghệ, bảo mật

Danh mục Hạ tầng công nghệ, bảo mật cho phép doanh nghiệp quản lý các mạng lớn với nhu cầu phần cứng và phần mềm khác nhau. Các doanh nghiệp sử dụng cơ sở hạ tầng CNTT SaaS và phần mềm tại chỗ để lưu trữ các tập dữ liệu lớn, duy trì tính toàn vẹn của dữ liệu và tích hợp dữ liệu trên các nền tảng. Danh mục bao gồm:

  • Đám mây và Trung tâm dữ liệu
  • Lưu trữ và dự phòng
  • Mạng (Network)
  • Bảo mật thông tin
  • Quản lý danh tính
  • Hệ điều hành
  • Hệ thống giám sát
  • Quản lý dữ liệu
  • Quản lý các hệ thống hạ tầng
Star Rating
Hạ tầng công nghệ, bảo mật
grid view
list view

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Tra cứu thông tin nhà cung cấp và tìm kiếm giải pháp tốt nhất dành cho bạn

!