Ảnh CRM - Quản trị Khách hàng tổng thể

Phần mềm CRM là gì? Phần mềm quản lý quan hệ khách hàng (Customer Relationship Management software) đôi khi được gọi là phần mềm tự động hóa lực lượng bán hàng (SFA), giúp doanh nghiệp theo dõi và quản lý các tương tác của khách hàng trong một hệ thống hồ sơ duy nhất. CRM sẽ ghi lại các tương tác giữa doanh nghiệp, khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại của doanh nghiệp. Các phần mềm CRM cũng giúp giảm bớt những tương tác đó bằng cách đặt tất cả dữ liệu khách hàng có liên quan, bao gồm thông tin liên hệ, lịch sử và tóm tắt giao dịch vào một bản ghi ngắn gọn. Phần mềm CRM được triển khai phổ biến nhất trong các bộ phận bán hàng, hoạt động như trung tâm tự động hóa lực lượng bán hàng, bao gồm quản lý liên hệ, tài khoản và cơ hội. Phần mềm CRM thường được phân phối riêng biệt với các giải pháp doanh nghiệp khác, chẳng hạn như hệ thống ERP, phần mềm marketing automation và phần mềm dịch vụ khách hàng, nhưng thường được tích hợp với các ứng dụng kinh doanh khác để nâng cao và phối hợp trải nghiệm khách hàng. Để đủ điều kiện đưa vào danh mục CRM, sản phẩm phải:

  • Cung cấp các chức năng liên quan đến bán hàng
  • Hợp nhất lịch sử và giao dịch của khách hàng vào một giao diện duy nhất
  • Theo dõi khách hàng tiềm năng và địa chỉ liên hệ trong suốt quá trình bán hàng
  • Tạo điều kiện giao tiếp ở tất cả các giai đoạn của vòng đời khách hàng
  • Tích hợp các chức năng vào một cơ sở dữ liệu và nền tảng thống nhất  
Star Rating
CRM - Quản trị Khách hàng tổng thể
grid view
list view

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Tra cứu thông tin nhà cung cấp và tìm kiếm giải pháp tốt nhất dành cho bạn

!