Ảnh Cộng tác, Quản lý công việc

Danh mục Cộng tác, Quản lý công việc bao gồm các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp giao tiếp, tổ chức thông tin và dự án cũng như phát triển ý tưởng. Những công cụ này cung cấp cấu trúc cho các nhiệm vụ và nâng cao hiệu quả của nhân viên. Quy trình làm việc hiệu quả và các kênh liên lạc mở mang lại lợi ích cho toàn bộ doanh nghiệp. Danh mục bao gồm các giải pháp: mạng xã hội nội bộ, quản lý dự án, email, hội nghị trực tuyến, quản trị công việc, văn phòng điện tử (E-Office) và hệ thống Quản trị văn bản.

  • Mạng xã hội nội bộ: Các giải pháp mạng xã hội nội bộ dành cho nhân viên cho phép các công ty chọn hoặc kết hợp các tính năng từ các loại phần mềm khác như phần mềm liên lạc nội bộ hoặc phần mềm quản lý kinh doanh. Nếu mạng nội bộ không cung cấp một hệ thống chức năng cơ bản, nó thường sẽ tích hợp với các giải pháp phần mềm phổ biến và cho phép người dùng truy cập nó thông qua cổng mạng nội bộ.
  • Quản lý dự án: Phần mềm quản lý dự án hỗ trợ nhân viên, quản trị viên và nhóm quản lý các mục tiêu của nhóm, các dự án dài hạn và điều phối các nhiệm vụ cá nhân. Phần mềm quản lý dự án thực hiện vai trò của mình thông qua một loạt các công cụ để quản lý khối lượng công việc, giám sát năng suất và phân bổ nguồn lực.
  • Email: Phần mềm email nhằm mục đích giao tiếp thông tin quan trọng và tiến hành kinh doanh với khách hàng, khách hàng tiềm năng và đồng nghiệp. Các tính năng bao gồm sổ địa chỉ, công cụ tích hợp dựa trên ứng dụng, danh sách gửi thư, chia sẻ tệp, thư mục, v.v.
  • Hội nghị trực tuyến: Phần mềm Hội nghị trực tuyến cho phép giao tiếp trực tuyến với các cuộc họp âm thanh, cuộc họp video và hội thảo, với các tính năng tích hợp như trò chuyện, chia sẻ màn hình và ghi âm. Các ứng dụng này được triển khai để cho phép liên lạc đường dài hoặc quốc tế, tăng cường hợp tác và giảm chi phí đi lại. Nhân viên ở mọi cấp trong một tổ chức có thể sử dụng các công cụ hội nghị trực tuyến để tổ chức hoặc tham dự các cuộc họp ảo với đồng nghiệp, đối tác công ty hoặc khách hàng, bất kể người tham dự ở đâu.
  • Quản trị công việc: Phần mềm quản trị công việc hỗ trợ người dùng và nhóm quản lý các tác vụ cá nhân và tổ chức quy trình làm việc hàng ngày của người dùng. Các sản phẩm quản trị công việc thực hiện được điều này bằng cách tạo danh sách việc cần làm cho biết ngày bắt đầu và ngày kết thúc, phác thảo các thành phần cho các nhiệm vụ lớn hơn, phân loại nhiệm vụ và tách các nhiệm vụ riêng lẻ. Các cá nhân thường sử dụng phần mềm quản lý nhiệm vụ để theo dõi tiến độ của họ tách biệt với các mục tiêu của nhóm và dự án lớn.
  • Văn phòng điện tử (E-Office): Văn phòng điện tử, hay E-Office là một thuật ngữ được đặt ra để chỉ việc sử dụng ngày càng nhiều công nghệ thông tin dựa trên máy tính cho công việc văn phòng. Mục tiêu chung của việc áp dụng văn phòng điện tử là loại bỏ giấy tờ và chuyển đổi hầu hết hoặc tất cả các giao tiếp văn phòng sang dạng điện tử. - Hệ thống
  • Quản trị văn bản: Hệ thống quản trị văn bản quản lý việc thu thập, theo dõi và lưu trữ tài liệu cho phép tất cả các thành viên trong nhóm truy cập vào vị trí tệp tập trung. Nó cũng sẽ ghi lại ai đang truy cập và thay đổi tài liệu. Với hệ thống quản trị văn bản, thông tin và nội dung của tổ chức bạn có thể truy cập được thông qua các công cụ như lập phiên bản tài liệu, tự động hóa quy trình làm việc, gắn thẻ siêu dữ liệu và lập chỉ mục nội dung để dễ dàng truy xuất.

 

Star Rating
Cộng tác, Quản lý công việc
grid view
list view

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Tra cứu thông tin nhà cung cấp và tìm kiếm giải pháp tốt nhất dành cho bạn

!