Ảnh Các nền tảng, giải pháp tổng thể

Danh mục các nền tảng, giải pháp tổng thể bao gồm các giải pháp: Quản trị khách hàng tổng thể (CRM) và Quản trị doanh nghiệp tổng thể (ERP).

  • Quản trị khách hàng tổng thể (CRM): Phần mềm quản lý quan hệ khách hàng (Customer Relationship Management software) đôi khi được gọi là phần mềm tự động hóa lực lượng bán hàng (SFA), giúp doanh nghiệp theo dõi và quản lý các tương tác của khách hàng trong một hệ thống hồ sơ duy nhất. CRM sẽ ghi lại các tương tác giữa doanh nghiệp, khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại của doanh nghiệp.
  • Quản trị doanh nghiệp tổng thể (ERP): Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) là hệ thống tích hợp, hoàn chỉnh quản lý tất cả các khía cạnh của hoạt động kinh doanh dựa trên sản xuất hoặc phân phối, điều chỉnh quản lý tài chính, nguồn nhân lực, quản lý chuỗi cung ứng và sản xuất hoặc phân phối với chức năng cốt lõi là kế toán. Hệ thống ERP được sử dụng để cung cấp sự minh bạch trong toàn bộ quy trình kinh doanh bằng cách theo dõi tất cả các khía cạnh của sản xuất hoặc phân phối, tài chính và văn phòng hỗ trợ. Các hệ thống mở rộng này hoạt động như một trung tâm trung tâm cho quy trình làm việc đầu cuối và dữ liệu.
Star Rating
Các nền tảng, giải pháp tổng thể
grid view
list view

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Tra cứu thông tin nhà cung cấp và tìm kiếm giải pháp tốt nhất dành cho bạn

!