blog details banner

Thị trường e-learning Việt Nam đạt 3 tỷ USD vào năm 2023

Ẩn danh

2023-05-15 11:33:160 likes0 comments0 shares

Theo báo cáo của Ken Research, thị trường e-learning của Việt Nam dự kiến sẽ đạt doanh thu khoảng 3 tỷ USD vào năm 2023 với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm khoảng 20,2% trong giai đoạn 2019-2023.

Theo báo cáo của Ken Research, thị trường e-learning của Việt Nam dự kiến sẽ đạt doanh thu khoảng 3 tỷ USD vào năm 2023 với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm khoảng 20,2% trong giai đoạn 2019-2023.

Thị trường công nghệ giáo dục (Edtech) Việt Nam được cho là có nhiều tiềm năng và đang được các nhà đầu tư quan tâm, đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp. Việt Nam được liệt kê trong top 10 thị trường Edtech phát triển nhanh nhất toàn cầu, đạt mức tăng trưởng hàng năm là 44,3%, theo Báo cáo Edtech Việt Nam 2021. Năm ngoái, Việt Nam đã chuyển từ trạng thái “giáo dục ứng phó với đại dịch” sang “giáo dục thích ứng với đại dịch” trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Theo giới quan sát, năm 2022, Edtech sẽ là công nghệ tiên phong khi nhu cầu về nền tảng công nghệ trong giáo dục trở nên cao. Ông Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, cho rằng Việt Nam cần thúc đẩy “đổi mới sáng tạo mở” để thu hút nhiều nguồn lực nhằm thúc đẩy hơn nữa hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nói chung và hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nói chung. lĩnh vực Edtech nói riêng. Ông cũng mong muốn các trường đại học sẽ “cởi mở” hơn, chú trọng thực hiện các thỏa thuận hợp tác với các trường đại học nước ngoài, hướng tới đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp trong thời gian tới.

Tags:
Go back
Share this post:
0 likes0 shares0 comments

Comments

Bình luận của bạn